DEKORATIVA FILMER FÖNSTERFILMER BEGRÄNSAD GARANTI

"Produkter" är glasfilmer som tillverkas eller distribueras för användning endast i vertikala interiörglasapplikationer i kommersiella byggnader ("interiörapplikationer"). Produkterna kan också användas i vertikala exteriöra glasapplikationer i kommersiella byggnader, men Glass Films lämnar en specifik produktgaranti för dessa exteriöra applikationer.

BEGRÄNSAD GARANTI:

1. För Glass Films produkter som används i interiöra applikationer i hela Europa lämnar Glass Films följande garanti för den tillämpliga tidsperiod som anges nedan ("Garantiperiod"), som börjar när garantiregistreringen har slutförts och inom 30 dagar från det ursprungliga inköpsdatumet. Produkten kommer inte att ha någon betydande missfärgning, skalning, svullnad eller annan liknande utseendefel som orsakas av produktens vidhäftningskvalitet under den tillämpliga tidsperioden nedan:

GARANTITID:

  1. Fem år Byggnadsperimeter eller invändigt glas
  2. Fem år med säkerhetsfilm för fåglar? Exteriör
  3. För Exterior Specific och Static Cling Films, se produktspecifikationen för garantiperioden

 

2. För köparens bekvämlighet kan Glass Films tillhandahålla ett tekniskt datablad/produktbulletin, annan teknisk eller teknisk information, rekommendationer, installationsinstruktioner och annan produktrelaterad information eller material (allt gemensamt kallat "produktinformation"), men Glass Films garanterar inte någon produktinformation.

3. Glass Films garanti är beroende av att produkten endast förvaras, appliceras, installeras, underhålls och används på det sätt som Glass Films rekommenderar i all produktinformation och i detta garantidokument. Glass Films har heller inga skyldigheter enligt Glass Films-garantin för produkter som har: (a) skrivits ut på, modifierats, ändrats eller bearbetats på något sätt; (b) skadats genom kontakt med en person eller sak, missbruk, olycka, vandalism, försummelse eller annan åtgärd av någon annan än Glass Films; (c) påverkats av miljöförhållanden, såsom strömvariationer, felaktig strömförsörjning eller aktivitet av djur eller insekter; eller (d) felaktig förvaring.

4. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GÄLLER GLASFILMSGARANTIN I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, RÄTTIGHETER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH SÅDANA SOM HÄRRÖR FRÅN HANDELSBRUK, SEDVANA ELLER HANDELSBRUK. KÖPAREN ÄR ANSVARIG FÖR ATT AVGÖRA OM EN PRODUKT ÄR LÄMPLIG FÖR SITT SÄRSKILDA ÄNDAMÅL OCH SINA APPLIKATIONSMETODER.

BEGRÄNSAT RÄTTSMEDEL:

Glass Films måste ta emot alla Glass Films garantianspråk skriftligen med bilder och/eller material som returnerats för att stödja anspråket senast det tidigare av: (a) den tillämpliga garantiperiodens utgångsdatum eller (b) tio arbetsdagar efter produktköparens upptäckt av kravet. Om det visar sig att produkten inte uppfyller glasfilmsgarantin under den tillämpliga garantiperioden, är köparens enda gottgörelse och glasfilms? ENDA SKYLDIGHET, ATT EFTER GLASS FILMS VAL, REPARERA ELLER ERSÄTTA DEN PRODUKTKVANTITETEN ELLER ÅTERBETALA DET TILLÄMPLIGA INKÖPSPRISET.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR:

GLASS FILMS ÄR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT MOT EN KÖPARE FÖR DIREKTA (annat än den begränsade gottgörelsen ovan), SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, UTEBLIVEN VINST) SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL EN PRODUKT, DETTA GARANTIDOKUMENT ELLER PRODUKTINFORMATION, OAVSETT VILKEN JURIDISK ELLER SKÄLIG TEORI SOM LIGGER TILL GRUND FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

Min varukorg
Stäng Önskelista
Kategorier
sv_SESwedish