Försäljningsvillkor

I dessa termer:

Med varor avses fönsterfilmer, produkter som tillverkas eller levereras av Glass Films och som är föremål för din beställning. Med "du" och "din" avses den person som beställer varor från Glass Films. Glass Films eller vi eller oss eller vår betyder Manifestation Solutions Ltd och MS B.V som handlar under namnet Glass Films.

VÅRT AVTAL 
Ett juridiskt bindande avtal med dig uppstår först när Glass Films har fått full betalning för varorna från dig eller när vi har kommit överens om ett månatligt kreditbelopp efter att du har accepterat våra villkor.
PRIS 
2.1 Priset för alla Varor som du beställer är det pris som anges när du gör din beställning och inkluderar alla skatter som är tillämpliga från tid till annan.
2.2 Grundläggande leveranskostnader inom Storbritannien ingår i priset. Leverans till platser utanför Storbritanniens fastland kommer att ske med Vårt uttryckliga förhandsgodkännande och ytterligare frakt/leveransavgifter kan i så fall behöva betalas. Om Du önskar leverans utanför det brittiska fastlandet rekommenderas Du att kontakta oss innan Du gör Din beställning. Om det sker någon ändring av den leveransavgift som ska betalas kommer vi att meddela dig innan din beställning godkänns av oss.
2.3 Vi kommer att sätta in checkar när vi tar emot din beställning eller så snart det är praktiskt möjligt därefter. Checkar som inte klaras kommer att resultera i att din beställning avbryts i väntan på att pengarna klaras. Om denna situation uppstår kommer vi att meddela dig skriftligen. Under dessa omständigheter kommer leveransdatum att äventyras och ligga utanför vår kontroll. Vi kommer att kontakta dig för att du ska kunna betala via en alternativ betalningsmetod, t.ex. banköverföring, betalnings-/kreditkort, PayPal eller kontant betalning.

DIN RÄTT ATT SÄGA UPP DITT AVTAL
Du kan inte ändra eller annullera din beställning om de varor du beställt är tillverkade, uppmätta eller specialtillverkade enligt dina krav eller specifikationer, eftersom dessa varor inte kan säljas vidare av oss. Vi beklagar att när din beställning väl har godkänts av oss i förhållande till sådana varor och gått in i vår tillverknings-/leveransprocess, kan vi inte acceptera några ändringar av dessa varor eller annullering av din beställning utan att ta ut en hanteringsavgift (se nedan). Om du före leverans vill ändra din beställning eller avbryta den efter att vi har accepterat den, vänligen kontakta oss så snart som möjligt så ska vi försöka hjälpa dig. Om vi accepterar att annullera din beställning måste vi behålla en hanteringsavgift som motsvarar 30% av det pris som betalats för dessa specialtillverkade varor. Återstoden av det betalda priset kommer att återbetalas till Dig inom 30 dagar efter meddelande om annullering.

UPPSÄGNING AV OSS
Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning om vi inte har tillräckligt med lager för att leverera de varor som du har beställt, om den design du har valt inte finns tillgänglig i de dimensioner som du har angett, eller om en eller flera av de varor som du har beställt har listats till ett felaktigt pris på grund av ett skrivfel eller ett fel i den prisinformation som vi har gjort och/eller som vi har fått från våra leverantörer.
4.1 Om vi annullerar din beställning kommer vi att meddela dig och återbetala din betalning så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom 30 dagar efter din beställning. Vi kommer inte att vara skyldiga att erbjuda någon ytterligare kompensation för besvikelse som uppstått.

LAGERBRIST.
Om de varor du beställer inte är tillgängliga kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och föreslå en lämplig ersättning eller informera dig om den tid som krävs för att uppfylla din beställning.

PRODUKTBESKRIVNINGAR OCH MÄTNING
6.1 Den produktinformation och de fotografier som finns på vår webbplats tillhandahålls endast i illustrativt syfte och vi kan inte garantera att de är korrekta. Om Du är osäker på den exakta karaktären av den produkt Du vill beställa rekommenderas Du att beställa prover. Information om hur du gör detta finns på vår webbplats.
6.2 Eftersom Varorna som du beställer tillverkas enligt den design och de mått som du anger i din beställning är det mycket viktigt att din beställning är korrekt i detta avseende. Vi kan inte acceptera returer av Varor på grund av att den design eller de mått som du angett är felaktiga. Vi rekommenderar att Du kontaktar oss via telefon eller e-post om Du vill ha vägledning om hur Du tar de nödvändiga måtten korrekt.
6.3 Även om Glass Films kommer att göra allt för att se till att de sålda och levererade Varorna i alla avseenden motsvarar det prov eller den beskrivning som visats, givits eller skickats till dig, ska en mindre eller oväsentlig variation eller förändring i färg eller mönster mellan provet eller beskrivningen och de levererade Varorna inte ge dig rätt att avvisa Varorna eller kräva någon ersättning för en sådan variation eller förändring.

LEVERANS AV DINA VAROR
7.1 Vi strävar alltid efter att skicka varorna så snabbt som möjligt.
Vi använder oss av UPS och andra fraktföretag för detta ändamål. Som en vägledning skickar vi vanligtvis lagerhållen dekorativ film i rullar och filmer i löpmeter inom 1 arbetsdag, produkter som finns i vårt lager utomlands har en ledtid på 5-10 arbetsdagar. Det är ditt ansvar att vara tillgänglig för att ta emot post och leveranser. Om leveransförsöken misslyckas kan varorna returneras till oss och extra leveranskostnader kan då uppstå för dig. Om du accepterar instruktioner som "Lämna vid nästa dörr" etc. innebär det att varorna transporteras på din risk. Det är extremt opålitligt att ändra leveransadresser när varorna väl har lämnat oss. Vi kommer att meddela dig via e-post för att låta dig veta att dina varor har skickats. Vi litar på att du meddelar oss om dina varor inte har anlänt. Vi tar därför inte emot anspråk på ersättning för utebliven leverans om du inte har meddelat oss inom 14 dagar efter avsändandet att varorna inte har anlänt.
7.2 Äganderätten till och risken för Varorna övergår till dig när de har levererats till dig. Om du returnerar varorna enligt klausul 3 eller 9 övergår äganderätten till och risken för de returnerade varorna till oss när vi har mottagit varorna.
7.3 Om du inte är nöjd med Varorna kan du returnera dem i originalskick och i originalförpackning inom 7 dagar (detta gäller inte för beställningar av skräddarsydda produkter, inklusive men inte begränsat till produkter som säljs per löpmeter). Vi kommer att utfärda en återbetalning med avdrag för eventuella porto- och förpackningskostnader. Vänligen returnera varorna med rekommenderad leverans eftersom vi inte kan hållas ansvariga för returnerade varor som gått förlorade under transporten. En obligatorisk återställningsavgift på 25% av det totala ordervärdet minus eventuella porto- och förpackningskostnader kommer att dras av från återbetalningsbeloppet.
7.4 Moms utanför EU Observera: När det gäller beställningar utanför EU, om Glass Films har tillämpat moms för lagstadgade ändamål, kan tidpunkterna för återbetalning av moms påverkas och du måste tillhandahålla bevis på frakt av varor (t.ex. flygfraktsedel) med ett minsta inköpsvärde på 500 £. En administrativ avgift på 25% av återbetalningen är tillämplig.

INSTALLATION AV DIN FILM 
Våra monteringsanvisningar ingår i din leverans. Vi rekommenderar att du läser igenom dessa innan du börjar montera dina varor. Om du har några frågor om montering, vänligen kontakta oss. Glass Films kan inte hållas ansvarig för eventuella problem som uppstår vid installationen av Dina varor, om de inte installeras av ett av våra dotterbolag, t.ex. Protective Film Solutions (Europe) Limited. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, förekomsten av bubblor, repor, sicksackmönster, spruckna eller trasiga fönster, personskador. Följ instruktionerna noggrant för att undvika de vanligaste installationsproblemen.
De instruktioner som vi tillhandahåller har sammanställts antingen av tillverkaren eller genom försök och misstag och erfarenhet och innehåller designtips och idéer. De ska endast tjäna som en vägledning och kan inte klandras för dålig installation eller problem som uppstår vid installationen.
 

DEFEKTA VAROR 
9.1 Om dina varor är defekta vid leverans har du rätt att returnera dem till oss, förutsatt att du först har kontaktat oss per telefon, e-post eller skriftligen inom 10 arbetsdagar efter leveransen av varorna i fråga. Efter överenskommelse med oss ska Varorna returneras till oss i den förpackning som de mottogs i och vara ordentligt förseglade. Om du är osäker, kontakta oss per telefon eller e-post för att få vägledning om hur du ska packa dina varor för retur.

9.2 Om det vid mottagandet av Glass Films visar sig att Varorna är defekta, kommer vi omedelbart att ordna med att leverera ersättningsvaror utan kostnad eller, om Du begär det, en fullständig återbetalning av priset på de defekta varorna.
9.3 De rättigheter du har enligt punkterna 9.1 och 9.2 ovan begränsar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.
 

REPRESENTATIONER 
Inga uttalanden, beskrivningar eller rekommendationer i kataloger, prislistor, annonser, meddelanden, sidor på vår webbplats eller av någon anställd eller agent från Glass Films ska tolkas så att de utvidgar, ändrar eller åsidosätter på något sätt dessa villkor.

HÄNDELSER SOM LIGGER UTANFÖR VÅR KONTROLL. 
Vi ska inte ha något ansvar gentemot dig för att inte leverera varor som du har beställt eller för förseningar eller för skador eller defekter på levererade varor som orsakas av en händelse eller omständighet utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till tredje parts försummelse, strejker, lockouter och andra arbetskonflikter, systemhaveri eller nätverksåtkomst, översvämning, brand, explosion, olycka, krig, jordbävning eller annan force majeure.

INVALIDITET
Om någon del av dessa villkor inte kan verkställas (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) påverkas inte verkställbarheten av någon annan del av dessa villkor.

PRIVACY 
Vi har åtagit oss att skydda din integritet och kommer inte att lämna ut din information till tredje part.
 

RÄTTIGHETER FÖR TREDJE PART
Med undantag för våra dotterbolag, direktörer, anställda eller representanter har en person som inte är part i detta avtal ingen rätt enligt den brittiska Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att genomdriva något villkor i detta avtal, men detta påverkar inte någon rättighet eller rättsmedel för en tredje part som existerar eller är tillgänglig förutom denna lag.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING 
Detta avtal omfattas av engelsk lag och de engelska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

Min varukorg
Stäng Önskelista
Kategorier
sv_SESwedish